Slide 1 Slide 2 Slide 3
لامیران شرکت سهامی عام (شرکت ناست ایران سهامی خاص قدیم)
شرکت لامیران در سال ١٣٤٩ با نام شرکت ناست ایران (سهامی خاص) با سرمایه ای به میزان ١/٥ میلیون ریال تاسیس و تحت شماره ١٤٣٤٧ مورخ ١٩ آذر ١٣٤٩ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.
نام و نوع شرکت در خرداد ١٣٥٥ و مرداد ١٣٦١ به ترتیب به شرکت تولیدی لامیران (سهامی عام) و شرکت تولیدی تیغ ایران (سهامی عام) و نهایتا در سال ١٣٧١ به نام لامیران (شرکت سهامی عام) تغییر یافته است.